LUCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto-lucia

O MNE

Svoju profesionálnu dráhu som po získaní doktorátu z farmácie začala v lekárni ako farmaceut. K tomuto oboru ma doviedla vnútorná túžba pomáhať ľudom, rozumieť princípom ochorení a ich následnej liečby. Po pár rokoch v praxi a následnej hlbokej deziulúzii o skutečných princípoch klasickej západnej medicíny a farmácie som túto oblasť opustila, napriek tomu, že v tej dobe som už pôsobila na vysokej pozícii. Našla som smer, ktorý uznáva a rešpektuje princípy prepojenia tela, mysle a duše- svoju vášeň som objavila v tantrických masážach. Profesionálne sa im venujem už 9 rokov. Od začiatku ma fascinovalo poznávať princípy prúdenia energie v tele, možnosť doviesť klienta k vlastnému zdroju sexuálnej energie a pomôcť mu porozumieť, ako ju využiť vo svojom živote v širšom kontexte ako zdroj životnej kreatívnej energie.

Po niekoľkých rokoch praxe som však začala pociťovať, že táto i keď úžasná a veľmi prínosná technika, má svoje limity. Podvedome som hľadala niečo ďaľšie, čo by posunulo i mňa osobne v poznávaní vlastného energetického životného zdroja. Našla som to v metóde body de-armouringu, ktorý ma neprestáva udivovať svojou hĺbkou a veľmi individuálnym a variabilným významom pre každého jednotlivého človeka a tiež svojim viac-úrovňovým liečivým potenciálom s hlbokým až transformačným presahom do bežného života. Svoje profesné masážne zameranie som preto rozšírila i o tieto techniky energetického body-worku. 

Mojím základným prístupom k nástrojom, ktoré pri stretnutí s klientom používam, je ujasnenie si, či si klient prichádza pre PREŽITOK alebo SEBAPOZNANIE (seba-liečenie), to znamená jeho základnej motivácie, s ktorou prichádza. Ak si prichádza pre prežitok, jeho motiváciou je prežitie samotnej masáže v prítomnom okamihu, bez hlbšieho presahu do každodenného života, okrem relaxu, uvoľnenia a načerpania novej energie. Klient, ktorý si prichádza okrem samotného prežitku i pre sebapoznanie, potom využíva terapeutický presah tantrickej masáže, body de-armouringu alebo CBD masáže a samotný prežitok potom nie je konečným cieľom, ale "len" nástrojom a prostredníkom k hlbšiemu nahliadnutiu do seba samého a poznaniu príčin svojich emócií, zranení, limitujúcich mentálnych nastavení, zdravotných obtiaží či pocitu nedostatku energie a radosti zo života apod. Každá z techník, ktoré pri stretnutí s klientom používam, sa dá použiť ako nástroj pre komunikáciu s hlbšími časťami jeho bytosti, ako isté premostenie medzi jeho bežným vedomím a jeho Vyšším Ja, ktoré pozná odpovede na všetky jeho otázky. Odpovede potom prichádzajú vo forme náhlych vhľadov, nových pochopení, pocitov, emócií a prežitkov v tele. A to si klient zo strenutia so mnou "odnesie" a využije v bežných situáciách vo svojom každodennom živote. Ja ako sprievodkyňa prijímam akékoľvek nastavenie, s ktorým klient príde, či už je jeho motiváciou samotný prežitok alebo aktívna snaha o vlastné sebapoznanie. Takisto prijímam i prístup, v ktorom klient dopredu nevie, po čo presne si prichádza (či je to tantra masáž, body de-armouring alebo CBD masáž) a rozhodne sa až na mieste, po našom úvodnom rozhovore.

 

TANTRICKÉ MASÁŽE 

Tantrická masáž je zmyselný, senzuálny zážitok, ktorého cieľom je využiť aktívnu sexuálnu energiu prijímajúceho pre hlbokú relaxáciu tela a mysle a to v bezpečnom, pohodlnom a ničím nerušenom priestore. Využíva rôzne masážne techniky a dychové cvičenia, dotyk je vedomý, intenzitou od veľmi jemného až po pevný a zemitý. Počas masáže sa venuje pozornosť celému telu, vrátane intímnych partií. Zámerom masáže je dosiahnutie prežitku prítomnosti aktívnej sexuálnej energie v celom tele (orgazmus k tomu nie je podmienkou), čo môže viesť až k rozšíreným stavom vedomia. Tantrická masáž má i terapeutický presah, s priestorom k vlastnému sebapoznávaniu. 

Minimálna dĺžka masáže je 2hod.

 

TANTRA DE-ARMOURING

Body de-armouring je metóda uvoľňovania rozličných zablokovaní, zaseknutej životnej energie a emócií a fyzických tenzií. Pôsobí teda na všetkých úrovniach: fyzickej, emocionálnej, mentálnej, energetickej i spirituálnej. Uvoľňuje rozličné fyzické bolesti, energetické bloky a emocionálne zranenia uložené v našom systéme, ktoré bránia prirodzenému prúdeniu našej životnej (sexuálnej) energie v celom tele a zanecháva nás tak hlboko uvoľnených, zrelaxovaných a nabitých energiou, otvára nás spojeniu s našou vlastnou vnútornou múdrosťou, oslobodených od limitujúcich a nefunkčných mentálnych vzorcov, nezdravých presvedčení a starých emočních nánosov. Spojíme sa s pochopením krásy života a s životnou radosťou na všetkých úrovniach. Stávame sa viac autentickými, posilnenými a (seba)vedomými ľudskými bytosťami.

Priebeh body de-armouringu je možné pripodobniť k „trigger point“ masáži. Trigger points (z anličtiny „spúšťacie body“) sú malé lokálne svalové kŕče, pri pohmate citeľné ako malé uzlíky v svaloch, bolestivé pri fyzickej stimulácii. Tieto malé svalové tenzie vznikajú z viacerých príčin. Na fyzickej úrovni môžu byť spôsobené nesprávnym držaním tela, jednostrannou dlhodobou nadmernou záťažou alebo krátkodobým extrémnym preťažením niektorej časti tela. Vznikajú však aj ako následok dlhodobého mentálneho stresu alebo emocionálnej záťaže, pri ktorých sa telo mimovoľne samé dostáva do kŕču v určitej svojej časti. Telo, myseľ a duša sa spojené v jeden celok a vzájomne sa ovplyvňujú a prelínajú, preto zásek v niektorom rozmere ovplyvní aj všetky ostatné. Body de-armouring je metóda, ktorá pozná a prihliada na toto prepojenie a celistvosť ľudskej bytosti (na rozdiel od trigger point masáže, ktorá sa zameriava výhradne na fyzickú stránku človeka). Jej zámerom je odstrániť fyzicko-energetický „pancier/krunýř“ (armor) a umožniť tak našej životnej (sexuálnej) energii prirodzene prúdiť v celom tele. Prakticky je de-armouring založený na fyzickom stláčaní rozličných bodov na tele prijímajúceho, čo má viaceré dôsledky- na fyzickej úrovni je prítomná (individuálne aj veľmi vysoká) bolestivosť, na emocionálnej úrovni sa vyplavujú do vedomia rozličné emócie spojené s konkrétnym bodom, na ktorý sa pôsobí, na energetickej úrovni sa postupne počas celého stretnutia objavujú rozlične intenzívne vlny sexuálnej energie, prúdiace celým telom a na spirituálnej úrovni sú často prítomne až zmenené stavy vedomia. Priebeh a vnútorný prežitok sú vždy veľmi individuálne a subjektívne, každý člověk reaguje a vníma inak a takisto sa priebeh môže líšiť od stretnutia k strenutiu. Intenzita fyzickej bolestivosti je nastavená vždy individuálne s každým klientom zvlášť a ten si ju reguluje sám aj počas priebehu dohodnutými signálmi. Pri body de-armouringu je veľmi vítané stanovenie si určitého zámeru, zacielenie na nejakú konkrétnu tému, ktorú si aktuálne riešite a potrebujete do nej hlbšie nahliadnuť, prípadne aspoň na nejakú širšiu oblasť života (financie, zdravie, vzťahy apod.), s kterou si dlhšiu dobu neviete poradiť a posunúť sa v nej. Ak nič konkrétne nevnímate alebo neviete pomenovať, ale cítite že vás niečo limituje v žití vášho plného potenciálu, i tak je pre vás body de-armouring vhodný- konkrétna téma, ktorá vás najviac limituje, sa potom objaví „sama“ v priebehu stretnutia.

Tantra body de-armouring je potom spojením dvoch prístupov a techník: tantrickej masáže a body de-armouringu. Každá zvlášť má svoje špecifiká a odlišnosti, prelínajú sa ale v hlavnom zámere: uvoľnenie a rozprúdenie vašej základnej životnej (sexuálnej) energie.

Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že tantra aktivuje tzv. horúcu sexuálnu energiu (tj so vzrušením, a to aj priamou stimuláciou intímnych partií), kým body de-armouring je cielený na tzv studenú sexuálnu energiu (tj bez vzrušenia, bez priamej stimulácie intímnych partií). Ďaľší rozdiel je v tom, že kým pri tantre je dotyk jemný, láskavý, hladivý, tak pri de-armouringu je kontakt s fyzickým telom plnší a hlbší a sprevádzaný často pocitom bolesti (pokiaľ má prijímajúci v konkrétnom bode tela, ktorý sa stimuluje, uložený nejaký blok brániaci voľnému prúdeniu energie). Kombinácia týchto dvoch prístupov je veľmi efektívna, umožňuje intenzívnejší a hlbší prežitok v porovnaní s každou technikou zvlášť. Mnohí klienti počas masáže vnímajú ako veľmi príjemné prelínanie a mnohonásobné prestriedanie jemnosti a zmyselnosti tantrického prístupu s drsnejšími a zemitejšími prvkami body de-armouringu. 

Minimálna dĺžka masáže je 2hod.

 

CBD MASÁŽ

CBD (kanabidiol) patrí medzi obsahové látky konopy siatej. V ČR je jeho použitie legálne a nemá žiadne psychoaktívne, halucinogénne účinky. Je zodpovedný za harmonizovanie nervovej sústavy, navodenie pocitu pohody a relaxu, uvoľnenie a skľudnenie na mentálnej úrovni. Podľa mnohých vedeckých štúdií jeho pravidelné užívanie má pozitívne účinky na celú radu rozličných ochorení, od psychických obtiaží, depresií, úzkostí, problémov so spánkom, cez zmiernenie bolestí rozličného pôvodu až po priaznivé podporné účinky pri liečbe neurodegeneratívnych ochorení.

Použitie CBD pri masážach alebo body-worku umožňuje prehĺbiť samotný prežitok na telesnej úrovni, uľahčuje vypnutie mentálneho toku, pomáha sprítomniť sa v tele a tiež ľahšie sa spojiť so svojimi potlačenými emóciami, ktoré nemáme pri bežnom vedomí prístupné. Je teda vhodný bez ohľadu na to, s akou motiváciou prichádzate: prehĺbi Váš prežitok ak je Vaším cieľom práve ten a pomôže Vám v spájaní sa s hlbšími časťami Vašej bytosti, ak je Vašou motiváciou sebapoznanie a seba-liečenie. Použitie CBD ako doplnok ponúkam k akejkoľvek technike, ktorú si zvolíte,

Cena je +100kč k cene Vašej masáže. 

 

CENNÍK

Tantrická masáž:

2 hod - 4.500kč

2,5 hod - 5.500kč

3 hod - 6.500kč

Tantra de-armouring:

2 hod - 4.600 kč

2,5 hod - 5.600 kč

3 hod - 6.600 kč

(Uvedený čas znamená čistý čas masáže. Rozhovor pred masážou a sprcha pred a po masáži sa do tohoto času nezapočítava. Znamená to, že k času Vami zvolenej masáže je treba pripočítať ešte približne ďalšich 30-45 minút, ktoré sa u mňa zdržíte.)

 

KONTAKT

mobil: 702 813 833

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FB: https://www.facebook.com/tantra.dearmouring/